Οι Υπηρεσίες μας​

Τι προσφέρουμε στα κέντρα μας και όλες οι νέες μέθοδοι και προγράμματα που χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση και αποασχόληση των μαθητών μας.

Learning is Fun at HELLO

Τα ενναλλακτικά και υποστηρικτικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στην μέθοδο εκπαίδευσης των κέντρων μας

HELLO and School

Στηρίζουμε και βοηθούμε τους μαθητές μας και τις οικογένειες τους, καθόλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Ένα καθημερινό πρόγραμμα μελέτης με σκοπό να προετοιμάσει τα παιδιά για την επόμενη σχολική ημέρα.

Διαθέτουμε έξτρα υλικό ώστε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται όχι μόνο στα καθημερινά μαθήματα αλλά ταυτόχρονα να στήσουμε και μία βάση όπου θα μπορέσουν σταδιακά να ανταπεξέρχονται και μονα τους στα καθημερινά μαθήματα.

Επιπλέον δίνουμε στους γονείς τη δυνατότητα της φύλαξης κάτι που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για γονείς που εργάζονται πολλές ώρες.

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με τη Μελέτη ή και σαν τελείως ξεχωριστή δραστηριότητα.

Πρόκειται για μία ολιστική διαδικασία ανάπτυξης εγκεφάλου βασισμένη στο σύστημα της νοητικής αριθμητικής με απίστευτα αποτελέσματα.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-13 ενισχύει τις μαθησιακές τους ικανότητες και αναπτύσσει την δεξιότητά τους στα μαθητικά και σε όλα τα μαθήματα.

Learning Never Stops at HELLO

Με την πανδημία, προσαρμοστήκαμε και δημιουργήσαμε καινοτόμους τρόπους παρακολούθησης των μαθημάτων, τόσο εξ’ αποστάσεως όσο και δια ζώσης

HELLO and Technology

Καινοτόμα προγράμματα για την εξοικείωση με την τεχνολογία

 • Τμήματα Πληροφορικής για όλες τις ηλικίες
 • Τμήματα Δημοτικού με προσαρμοσμένη ύλη για τις ανάγκες των ηλικιών αυτών
 • Τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου όπου τα παιδιά οδηγούνται και στις πρώτες τους πιστοποιήσεις
 • Τμήματα Ενηλίκων και Φοιτητών με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού που συνήθως αποτελεί προυπόθεση σε πολλές προκηρύξεις θέσεων εργασίων.

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στόχο εχει να δημιουργήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και προγραμματιζόμενων μηχανών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης και σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες

HELLO Blended Teaching

Η διδασκαλία στα HELLO ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας που συνδυάζει τα οφέλη της παρουσίας του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με συνδυασμό με όλα τα σύγγχρονα μέσα διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα:

HELLO Portal Web Application

To Hello Portal είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εργαλείο το οποίο παρέχει απίστευτες ευκολίες, απευθύνεται στα παιδιά, τους γονείς τους, το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό του κέντρου σας και εξοικονομεί χρόνο…

Μέσα στο HelloPortal υπάρχουν:

Για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Αναλυτικά Πλάνα Ύλης για όλα τα ακαδημαικά επίπεδα ώστε να διαξάγεται σωστά το πρόγραμμα σπουδών όλου του σχολικού έτους.
 • Πρόσβαση σε υλικό εξετάσεων για τα πτυχιακά τμήματα ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία των παιδιών.
 • Πρόσβαση σε καθημερινό εξεταστικό υλικό όπως λεξιλόγια επαναληπτικά τεστ και επιπλέον ακαδημαικό υλικό.

Για Γονείς και Κηδεμόνες

 • Πλήρης και αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους ανά μάθημα ώστε να παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο τους
 • Οικονομική καρτέλα ώστε να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις τους.
 • Πλήρης ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ενημέρωση για τις ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ οι οποίες πραγματοποιούνται δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά 3 φορές ανά σχολικό έτος.

Για Μαθητές και Μαθήτριες

 • Βιβλίο Ύλης όπου μπορούν να βλέπουν αναλυτικά τι ακριβώς διδάχτηκε σε κάθε μάθημα
 • Ανάλυση των εργασιών που έχουν ανατεθεί για το σπίτι (homework)
 • Επιπλέον υλικό εξάσκησης για όσους και όσες το επιθυμούν συμπληρωματικά με τις ασκήσεις για το σπίτι.